Regulamin konkursu „Draft15”

Regulamin konkursu „Draft15”

Podobne wpisy

 • No related post.

Regulamin konkursu „Draft15”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • §1

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie „Draft15” i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

 • §2

Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody głównej jest serwis internetowy BCeltics.pl zwany dalej („Organizator Konkursu”).

 • §3

Celem konkursu jest promocja strony BCeltics.pl.

 • §4

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla wszystkich użytkowników.

 • §5

Konkurs trwa od 25.06.2015, od godziny 13:00 do 25.06.2015, do godziny 22:00

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

 • §6

Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto w dniu 25.06.2015  r. do godziny 22:00 polubi fan page Boston Celtics Polska (adres URL:https://www.facebook.com/bcelticspl), post konkursowy oraz w komentarzu pod postem konkursowym wytypuje zawodnika wybranego z najwyższym numerem Draftu 2015.

 • §7

Uczestnikami Konkursu nie mogą być redaktorzy BCeltics.pl.

 • §8

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionego laureata Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

 

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 • §9
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa osoba odpowiedzialna, powołana przez Organizatora (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Moderatorem”).
 2. Laureat Konkursu zostaje wybrany losowo spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń konkursowych przez Moderatora.
 • §10
 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
 1. Zgłoszenie do Konkursu jest prawidłowe jeśli zawiera wszystkie warunki z punktu 1 § 10.
 2. Zawodnik z najwyższym numerem to taki, który zostanie wybrany jako pierwszy w Drafcie 2015 przez Boston Celtics.
 3. W przypadku nie wybrania żadnego zawodnika, zwycięża osoba, która w zgłoszeniu konkursowym nie podała żadnego nazwiska.
 4. Każdy z uczestników Konkursu może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Nie można zmieniać swoich odpowiedzi.
 5. W przypadku kilku dobrych odpowiedzi, wygrywa osoba, która poprawnie odpowiedziała (opublikowała komentarz) jako pierwsza.
 6. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 26.06.2015 r. około godziny 12:00
 7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w poście na fan page’u https://www.facebook.com/bcelticspl.

 

IV. NAGRODY

 • §11

 Nagrodą w konkursie jest opaska na rękę z logiem Boston Celtics.

 • §12

Nagroda zostanie nieodpłatnie dostarczona przez Fundatora nagrody na adres wskazany przez laureata w prywatnej wiadomości wysłanej na fan page Boston Celtics Polska (adres URL:https://www.facebook.com/bcelticspl)

 • §13

 Nagroda może być wysłana tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • §14
 1. Organizator ponosi koszty związane z nagrodą i dostarczeniem jej do laureata.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoba odpowiedzialna, powołana przez Organizatora może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez serwis Facebook.Dołączając do Konkursu, Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.