Posted by admin | Możliwość komentowania Wycena firmy – do jakich celów się ją robi została wyłączona

Wycena firmy – w jakich celach się ją wykonuje

W jaki sposób może być wykonana wycena firmy
W czasie funkcjonowania każdej firmy pojawić się mogą sytuacje, kiedy z jakiś powodów niezbędne będzie oszacowanie ile jest warta. Może to być na przykład nabycie lub sprzedaż takiego podmiotu, podział albo zaciągnięcie jakiegoś kredytu w banku. Umożliwi to zainteresowanym stronom zorientować się, jak wygląda rzeczywiście cała sytuacja, i w oparciu o to podjąć biznesowe decyzje. W zależności od potrzeb wycena firm przeprowadzona być może na kilka różnych sposobów. Stosunkowo często stosuje się majątkowe podejście, w którym od sumy zgromadzonych aktywów odejmowane są ewentualne pasywa. Ale nie w każdej sytuacji ta metoda się sprawdzi, dlatego też można też użyć podejścia dochodowego i porównawczego. Przy podejściu dochodowym ogólna wartość firmy ustalona zostaje na podstawie planowanych dochodów, przy uwzględnieniu kosztów. W przypadku metody porównawczej firma zostaje porównana z innymi podmiotami funkcjonującymi w danej branży, i w oparciu o to szacowana jest jej wartość.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.